1. Home
  2. Products
  3. Паэзія
  4. Час знешняй адсутнасці

Час знешняй адсутнасці

£7.00
Гэты зборнік — пра вечнае і адначасова пра наша цяперашняе жыццё ў “памежныя часы”. Тут не будзе апісання падзеяў у лоб, але агульны досвед жыцця ва ўмовах турбулентнасці дазваляе счытваць і разумець... ("Кніжныя размовы")
* * *
Паэтычнае маўленне Аксаны Данільчык адначасова вельмі натуральнае і высокамастацкае. Натуральнасць не нагадвае знарочыстай празаізацыі, а высокамастацкасць не стварае ўражання эстэцтва. У выніку перад намі незвычайная стылістычная раўнавага, якую можна назваць нават унікальнай. (Алесь Дуброўскі)
* * *
Вершы Аксаны складзеныя нібы мазаікі: увага да дэталяў, што вынікае з асобных словаў, паўзаў і маўчанняў паэтычнага рытму злучае гэтыя элементы ў аднародную і маляўнічую выніковую кампазіцыю. (Сальваторэ Дзі Марцо)
* * *
Кніга атрымалася сапраўды сучаснай, надзвычай сугучнай усім актуальным працэсам — ад сацыяльна-культурных да літаратурна-мастацкіх. (Анатоль Брусевіч, “Наша вера”)

Падрабязней: https://knihi.skarynapress.com/knihi/aksana-danilcyk-cas

Shopping Cart

    Your cart is empty

    You might also like