DOM

£7.00
Кніга вершаў Сержука Сыса “DOM” — гэта паэтычны экс­курс у няпростыя часы, якія закранулі Беларусь пасля 2020 года, тонкія псіхалагічныя экспрэсіі аўтара пра ўцёкі з ра­дзімы праз пяць краін, пачатак расійскай агрэсіі ва Украіне, спроба асэнсавання рэчаіснасці ды пошукі новага месца ў жыцці.
* * *
Метафарычны нерв і сюжэтнае напружанне не адпускаюць чытача ад вершаваных строф Сержука Сыса. (Леанід Галубовіч)
* * *
Сяржук Сыс здолеў перадаць праз сцігмы вершаў нярвовае трапятанне сваёй душы. Жыццё, думкі, пачуцці, каханне і горыч адстойваюцца, набіраюць водар і ператвараюцца ў гаркавае, ці салодкае, ці сухое каштоўнае віно вершаў. (Алесь Бяляцкі)
135 с. Таксама электронная кніга.
Падрабязней пра кнігу і аўтара: https://knihi.skarynapress.com/knihi/siarzuk-sys-dom

Shopping Cart

    Your cart is empty

    You might also like